Home » Art

Art

Botë e heshtur
Art

Botë e heshtur »

5 Apr, 2015

Kur njё tokё islame fillon tё lulёzoj

Botё e heshtur kёtё s’mund ta

Me zemër të plagosur
Art

Me zemër të plagosur »

21 Mar, 2015

Kush lë derën të pambyllur i vijnë mysafirë të pathirrur. Por, i thashë,

Të bukurit gjithherë fitojnë!
Art

Të bukurit gjithherë fitojnë! »

20 Mar, 2015

O i bukur!

E unë shiko andej e këndej në ka njeri që

Edhe një natë!
Art

Edhe një natë! »

11 Mar, 2015

O biri i Ademit, edhe sonte errësira e natës të mbulojë. Një ditë

O lakmitar
Art

O lakmitar »

8 Mar, 2015

Nё ditёn qё i hape syt,e botёn shikove

duart tua tё vogla i

Për shpirt të qetë
Art

Për shpirt të qetë »

28 Feb, 2015

Një i urtë sot më thotë: Kur je në këtë botë, Më e

Më duaj shumë!
Art

Më duaj shumë! »

27 Feb, 2015

Zemër! Ti je emri i organit që zëvendëson emrin e njeriut. Ti je

O i xhelozuar!
Art

O i xhelozuar! »

25 Feb, 2015

O i xhelozuar! Dije që në fillim se edhe unë pozitivisht të xhelozoj.

Udhëtim në kohë
Art

Udhëtim në kohë »

23 Jan, 2015

Po të vëzhgoja gjatë kohë,

Vazhdimisht,

Vite shumë.

Po vëzhgoja çdo hap tëndin,

Ai kandil
Art

Ai kandil »

22 Jan, 2015

I kam shuar sonte të gjithë kandilët, E kam shuar zjarrin që duart