Home » Fetva (Page 3)

Fetva

A therret për këtë kurban për lindje për foshnjën e vdekur?

A therret për këtë kurban për lindje për foshnjën e vdekur? »

30 Jul, 2015

PYETJA: Nëse gruaja e nxjerr para kohe fëmijun, por embrioni e ka mbushur

Deri kur ka mundesi ta fali namazin e sabahut më së voni?

Deri kur ka mundesi ta fali namazin e sabahut më së voni? »

30 Jul, 2015

PYETJA: Deri kur ka mundesi ta fali namazin e sabahut më së voni?

Më kanë lindur dy djem bineq, dhe tash sa kurbana më duhet të therri?

Më kanë lindur dy djem bineq, dhe tash sa kurbana më duhet të therri? »

30 Mar, 2015

PYETJA: Më kanë lindur dy djem bineq, dhe tash sa kurbana më duhet

Pas namazit të akshamit a mund të fali ma tepër se dy reqat sunet?

Pas namazit të akshamit a mund të fali ma tepër se dy reqat sunet? »

28 Mar, 2015

PYETJA: Pas namazit të akshamit a mund të fali ma tepër se dy

Nëse pasi të marr abdes e ndezi cigaren, a prishet abdesi?

Nëse pasi të marr abdes e ndezi cigaren, a prishet abdesi? »

26 Mar, 2015

PYETJA: Nëse pasi të marr abdes e ndezi cigaren, a më prishet abdesi?

Si e sqaroni hadithin ku Muhamedi s.a.v.s. transmeton se Allahu i Madhërishëm ka thënë:”Unë jam koha”?

Si e sqaroni hadithin ku Muhamedi s.a.v.s. transmeton se Allahu i Madhërishëm ka thënë:”Unë jam koha”? »

24 Mar, 2015

PYETJA: Si e sqaroni hadithin ku Muhamedi s.a.v.s. transmeton se Allahu i Madhërishëm

Pse janë paraqitur grupacione të dhunshme në vendet islame?

Pse janë paraqitur grupacione të dhunshme në vendet islame? »

20 Mar, 2015

PYETJE: Meqë Islami bën thirrje për butësi, falje, mëshirë dhe përbuzjen e dhunës

A trashigon pasuri fëmiju jashtëmartesor?

A trashigon pasuri fëmiju jashtëmartesor? »

11 Mar, 2015

PYETJA: Hoxhë i nderuar, ua dërgojmë këtë pyetje e cila na mundon mjaft

Falja e Isait a.s., pas Mehdijut

Falja e Isait a.s., pas Mehdijut »

2 Mar, 2015

PYETJA: Në shpjegime të ndryshme kemi dëgjuar se kur do të zbret Isai

A është e lejuar që personi duke i këshilluar njerëzit të thotë se filan personi ka bërë këtë e këtë?

A është e lejuar që personi duke i këshilluar njerëzit të thotë se filan personi ka bërë këtë e këtë? »

25 Feb, 2015

PYETJA: A është e lejuar që personi duke i këshilluar njerëzit të thotë