Home » Ramazani (Page 2)

Ramazani

Dhjetë caktimet që ndodhin në Natën e Kadrit

Dhjetë caktimet që ndodhin në Natën e Kadrit »

23 Jul, 2014

Ç’ndodh në këtë natë:

1.Në këtë natë vendoset fati i të gjitha krijesave

Suksesi e një nate më i madh se ai i 83 vjetëve

Suksesi e një nate më i madh se ai i 83 vjetëve »

23 Jul, 2014

A është e mundur të arrihet për një natë ajo që mund të

Nata e Kadrit
Art

Nata e Kadrit »

23 Jul, 2014

Sonte nё errёsirё tё thellё po ndriçon Qielli

e nё mes natё dёshiron

Shpirtërorja dhe materialja

Shpirtërorja dhe materialja »

17 Jul, 2014

Gjendemi në muajin e Ramazanit, një muaj i veçantë prej muajve të  tjerë.

Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht

Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht »

16 Jul, 2014

“O Allah, ti je falës, e do faljen, prandaj falmi mëkatet!”

Kjo është

Nëse një grua ka fëmijë në gji, a mund të mos agjërojë?

Nëse një grua ka fëmijë në gji, a mund të mos agjërojë? »

15 Jul, 2014

PYETJA: Nëse një grua ka fëmijë në gji, a mund të mos agjërojë?

Nëse jemi duke agjëruar, a mund të pastrohemi me ujë, pra të bëjmë banjo?

Nëse jemi duke agjëruar, a mund të pastrohemi me ujë, pra të bëjmë banjo? »

14 Jul, 2014

PYETJA: Nëse jemi duke agjëruar, a mund të pastrohemi me ujë, pra të

Nëse ham diçka me harresë gjatë agjërimit, a duhet të agjërojmë atë ditë apo ta kompenzojmë?

Nëse ham diçka me harresë gjatë agjërimit, a duhet të agjërojmë atë ditë apo ta kompenzojmë? »

14 Jul, 2014

PYETJA: Nëse kur jemi duke agjëruar me harresë hamë diçka, e pastaj na

Urtësia dhe vetëpërmbajtja

Urtësia dhe vetëpërmbajtja »

13 Jul, 2014

Allahu (xh.sh) i drejtohet profetit (a.s) në Kuranin famëlartë, duke i thënë: “Sepse

Agjërimi ndër fise dhe popuj

Agjërimi ndër fise dhe popuj »

13 Jul, 2014

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte