Emigrantët turq nga Evropa kthehen masovikisht në atdhe!

Tendenca e migrimit të qytetarëve turq në Evropë e filluar në vitet e 60-ta nga shekulli i kaluar, tani është e kundërta – mes vitit 2009 dhe 2011 pothuajse 100.000 turq të cilët kanë jetuar në Gjermani janë kthyer në Turqi. “Numri i atyre të cilët janë kthyer në Turqi është më i madh nga të cilët kanë imigruar në Gjermani”, deklaroi zëvendëskryeministri Bekir Bozdag.

Ai shton se situatë e njëjtë është regjistruar edhe në shtete të tjera evropiane dhe potencon se kriza ekonopmike në Evropë ështç faktor që ndikon në këtë tendencë. “Stabiliteti politik, ekonomik dhe adminsitrativ si dhe ekzistenca e ndryshimeve në çdo sferë në Turqi gjithashtu janë faktorë të cilët kontribuojnë për këtë tendencë”, deklaroi Bozdag.

Të ngjajshme