Home » Fotogaleria

Fotogaleria

Home » Fotogaleria » Aksioni vullnetar i dhurimit të gjakut në Tetovë
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (69).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (69).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (18).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (18).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (49).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (49).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (68).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (68).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (62).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (62).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (31).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (31).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (46).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (46).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (56).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (56).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (4).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (4).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (3).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (3).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (5).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (5).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (63).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (63).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (52).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (52).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (65).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (65).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (40).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (40).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (39).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (39).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (55).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (55).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (26).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (26).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (1).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (1).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (9).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (9).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (27).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (27).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (42).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (42).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (53).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (53).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (58).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (58).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (41).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (41).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (58).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (58).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (60).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (60).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (36).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (36).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (60).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (60).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (11).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (11).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (17).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (17).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (71).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (71).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (50).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (50).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (54).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (54).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (48).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (48).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (2).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (2).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (47).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (47).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (6).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (6).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (51).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (51).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (59).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (59).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (56).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (56).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (19).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (19).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (8).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (8).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (34).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (34).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (61).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (61).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (67).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (67).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (37).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (37).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (64).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (64).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (32).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (32).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (33).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (33).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (72).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (72).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (16).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (16).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (43).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (43).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (25).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (25).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (28).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (28).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (12).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (12).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (7).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (7).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (66).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (66).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (15).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (15).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (44).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (44).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (35).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (35).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (70).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (70).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (45).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (45).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (24).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (24).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (20).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (20).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (59).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (59).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (21).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (21).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (22).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (22).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (23).JPG
Dhurimi i gjakut ne Tetove, 16.04 (23).JPG