FRI – Shkup organizoi ligjëratë me temën “Njihu me Kuranin e gjallë që eci mbi tokë”

Më 28 dhjetor, ditë e hënë, Sektori i Femrës pranë Forumit Rinor Islam, në Info Qendrën e FRI-së, organizoi ligjëratë në kuadër të fushatës “Ta njohim Muhammedin a.s”.

Filimisht fjalën e mori Zubejda Murtezi, përgjegjëse e Sektorit të Femrës – Dega në Shkup.

Ligjërata u realizua me temë “Njihu me Kuranin e gjallë që eci mbi tokë” ligjëruar nga Sumeja Peza.

sk 2

Të ngjajshme