Konkurs për çmimin “Shkencëtari i ri i vitit”

Forumi Rinor Islam shpall konkurs për zgjedhjen e shkencëtarit të ri të vitit. Këtë çmim FRI e ndan për punën kërkimore – shkencore të shkencëtarëve të rinj në një fushë të caktuar, për të qenë kështu një motivim për hulumtuesit e rinj në Republikën e Maqedonisë.

Çmimi “Shkencëtari i ri i vitit” ndahet si mirënjohje shoqërore për të arritura të veçanta në çfarëdo lëmi shoqërore apo shkencore.

Çmimi do të ndahet në manifestimin e Vitit të Ri, Hixhri 1439, që organizon Forumi Rinor Islam, në tetor 2017.

UDHËZUES  

FLETË APLIKIMI  

Të ngjajshme