Home » Rreth nesh

Rreth nesh

FORUMI RINOR ISLAM


Forumi Rinor Islam është organizatë rinore joqeveritare, e themeluar më 05.07.2000, si rezultat i aktivitetit dhe vullnetit të disa të rinjve, nga njëra anë, dhe nevojës së madhe për një organizatë rinore islame në vendin tonë, në anën tjetër. FRI është organizatë legale, e regjistruar pranë organeve gjyqësore të RM-së me datë 25.08.2000.

MISIONI


Promovimi dhe kultivimi i vlerave universale Islame dhe njerëzore, mbrojta e të rinjëve nga devijimet si dhe ngritja dhe aftësimi i tyre.


VIZIONI


Forumi Rinor Islam të jetë udhëheqës në fushën e veprimtarisë rinore, shembull i organizatës së suksesshme në zhvillimin e gjithëmbarshëm shpirtëror, material, kulturor dhe moral të shoqërisë; organizatë e afirmuar në vend dhe arenën ndërkombëtare në hap me proceset integruese.


VLERAT E FORUMI RINOR ISLAM


Besimi
Përpikshmëria
Mesataria
Vetëmohimi
Objektiviteti
Uniteti
Toleranca
Mirëkuptimi
Bashkëpunimi
Puna institucionale


POLITIKAT E FORUMI RINOR ISLAM


Fokusimi në cështjet prioritare
Maturia dhe gradualiteti në veprim
Disciplina në realizimin e detyrave
Dialogu me të tjerët
Partneritet e jo rivalitet
Largimi nga divergjencat e dëmshme
Harmonizimi mes tradicionales dhe bashkëkohore
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore
Mospërdorimi i dhunës
Integrim e jo izolim dhe shkrirje