Sektori i Femrës në Tetovë filloi me ciklin e ligjëratave mujore

Forumi Rinor Islam, Sektori i Femrës në Tetovë filloi me ciklin e ligjëratave mujore.

Ky cikël filloi më 15 tetor 2015, ditë e enjte. Ligjërata e parë u mbajt në temën “Hixhreti i Profetit Muhamed a.s”, të cilën e elaboroi ligjëruesja Esma Sherifi Kurti.

Ligjëratat nga ky cikël, me tema të ndryshme, do të mbahen për çdo muaj në Qendrën Rinore, në Tetovë.

12092364_892852394096316_568424202_n

Sektori i Femrës në Tetovë filloi me ciklin e ligjëratave mujore

12166607_892852287429660_1424400834_n

Sektori i Femrës në Tetovë filloi me ciklin e ligjëratave mujore

Të ngjajshme