Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Vazhdon tradita e FRI-së në stimulimin e brezave të rinj që të jenë sa më të pregaditur në fushën e dijes, duke organizuar kështu për të dytën herë Manifestimin në të cilin shpërblehen semimaturantët më të mirë në rajonin e Dërvenit, me moto: “Të nxisim dijen, të investojmë për ardhmërinë”.

Fjalë rasti pati, z.Hasan Baftijari – kryetar i FRI-së Dega Shkup, i cili theksoi rëndësinë që i kushton Forumi Rinor Islam avancimit të diturisë te të rinjët,“të investojmë në dije është mund të cilën shpresojmë që brezi i ri të jenë promotorë dhe bartësit e proceseve të mëdha të kësaj shoqërie”.Kryetari i FRI-së Dega Shkup, falenderoi të gjithë ata të cilët kontribuan që të realizohet ky manifestim, përfshirë këtu: drejtorët e shkollave dhe arsimtarët.

Fjalë rasti pati edhe drejtori i shkollës fillore Sami Frashëri “Gllumovë”, përshëndeti këtë tubim në emër të të gjithë drejtorëve të cilët ishin të pranishëm në këtë aktivitet, i cili shprehi falenderim të veçantë kundrejt FRI-së që luan rolin e një senzibilizuesi për motivim kah e mbara dhe parandalim nga ajo që është devijuese në shoqërinë tonë.

Në këtë aktivitet nxënësit e shkollër fillore “Dituria” – f. Saraj kishin pregaditur një Dramë artistike, ndërsa nxënësit e shkollës fillore “Faik Konica” – f.Radushë u prezantuan me një recital “shkencëtarët e vegjël”.

Në këtë manifestim u shpërblyen 18 semimaturantë të zgjedhur nga drejtoritë dhe kolegjiumet e arsimtarëve të shkollave përkatëse. Krahas mirënjohjeve të cilët u dekoruan nga Forumi Rinor Islam – Dega Shkup, këtij manifestimi iu bashkangjit me nga një pako librash nga shtëpia botuese Furkan ISM.

Aktiviteti në fjalë u bë në bashkëpunim me shkollat e rajonit të Dërvenit edhe atë:

– Sh.f. “Dituria” – f.Saraj

– Sh.f. “Ibe Palikuqa” – f.Bojanë

– Sh.f. “Sami Frashëri” -f. Gllumovë

– Sh.f. “Emin Duraku” – f.Bukoviq

– Sh.f. “Faik Konica” – f. Radushë.

Semimaturantet, Derven  (1)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (2)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (3)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (5)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (6)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (7)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (8)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

Semimaturantet, Derven  (4)

Shpërblehen semimaturantët më të mirë të rajonit të Dervenit

 

Zyra për Marrëdhënie me Publikun e Forumit Rinor Islam

Të ngjajshme